صفحه نمایش 7 اینچ رنگی و لمسی

تغذیه 24 ولت 

دارای رابط اترنت

LS HMI لمسی 10 اینچ رنگی

تغذیه 24 ولت

رابط اترنت

سرو درایو LS توان 1 کیلو وات ورودی 220 ولت سری استاندارد

لودسل خمشی SEWHA

ظرفیت 10 تن

تیپ Shear beam

لودسل خمشی SEWHA

ظرفیت 1 تن

تیپ Shear beam

لودسل خمشی SEWHA

ظرفیت 2 تن

تیپ Shear beam

لودسل خمشی SEWHA

ظرفیت 500 کیلو گرم

تیپ Shear beam

لودسل خمشی SEWHA

ظرفیت 5 تن

تیپ Shear beam

نمایشگر وزن ساده سوها

نصب دیواری

مخصوص انواع باسکولت و توزین مخزن

نمایشگر لودسل 4 رله

ابعاد 96*96 میلیمتر

مخصوص پرکن

نمایشگر لودسل 4 رله

ابعاد 48*96 میلیمتر

مخصوص انواع پرکن و بچینگ

لودسل Low Profile سوها

ظرفیت 10 تن

فشاری - کششی