لودسل SEWHA

لودسل به عنوان سنسوری برای سنجش وزن در صنایع مختلف شناخته می‌شود.

لودسل های SEWHA مطابق با استانداردهای جهانی در مدل های متنوع تولید می‌گردد.

کلاس کاری مدل های مختلف لودسل سوها C3 می باشد ، جنس بدنه لودسل SEWHA معمولا متناسب با ظرفیت لودسل آلومینیم ، استیل آبکاری شده و استنلس استیل است.

ظرفیت لودسل های تولیدی شرکت SEWHA از 600گرم تا 200 تن می باشد که معمولا در صنایع مختلف نظیر ماشین آلات بسته بندی و پرکن های توزین دار ، بچینگ و ترکیب مواد در صنایع شیمیایی و معدنی، باسکول و ترازو های صنعتی، دستگاه های تست کشش و سختی، آزمایشگاه های کالیبراسیون، توزین جرثقیل و … مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لودسل sewha

لودسل SEWHA

دسته بندی لودسل SEWHA

لودسل SEWHA طبق استاندارد های جهانی از نظر عملکرد به چهاردسته تقسیم می شوند :

  • لودسل های تک نقطه ای  ( Single Point ) : توزین بوسیله یک صفحه که بر روی یک لودسل قرار گرفته است مانند باسکولت .
  • لودسل های خمشی ( Bending Beam ) : توزین سازه بر روی چندین لودسل مانند توزین مخزن .
  • لودسل های فشاری ( Compressive ) : اعمال نیروی وزن در جهت تکیه گاه لودسل مانند پرس .
  • لودسل های کششی( Tensile ): اعمال نیروی وزن در خلاف جهت تکیه گاه لودسل بصورت آویز مانند جرثقیل .

مدل های لودسل سوها

Single Point

AB120 / AB130 / AB140

Shear Beam

SB210 / LB210

S – Beam

SS300 / LS300

Shear Beam

LBB200

Miniature

SM600E / SM601 / SM603

Low Profile

SL410 / LL410

پارامتر های اساسی در انتخاب لودسل

1) ظرفيت نامی لودسل SEWHA(RATED CAPACITY):

حداکثر ظرفيتی که لودسل برای اندازه گيری آن وزن طراحی شده است.

2) حساسيت (RETED OUTPUT):

تفاوت جبری بين خروجی در حالت بی باری و بار کامل که معمولا با واحد ميلی ولت بر ولت MV/V تعريف می‌شود.

3) ميزان غير خطی (NON-LINEARITY):

حداکثر اختلاف منحنی کاليبراسيون با خط راست واسط بين خروجی در بی باری و بار کامل. اين اختلاف در زمان بارگذاری از بی باری تا بار کامل محاسبه می‌شود.

4) هيسترزيس(HYSTERESIS):

حداکثر اختلاف بين خروجی يک وزن مشابه در هنگام افزايش وزن (از صفر تا بار کامل) وکاهش وزن (از بار کامل تا صفر). اين انحراف بعنوان درصدي از R.O بيان می‌شود.

5) تکرار پذيری (REPEATABILITY):

توانايی لودسل برای باز توليد خروجی، زمانی که يک بار مشابه در شرايط يکسان و در يک جهت  بصورت پی در پی اعمال می شود. تکرار پذيری با حداکثر اختلاف بين اين خروجی ها بيان می شود و درصدی از R.O می باشد.

6) خروجی در حالت بی باری (ZERO BALANCE):

سيگنال خروجی لودسل در زمان اعمال ولتاژ تحريک در حالت بی باری کامل، اين ميزان بعنوان درصدی از R.O بيان می شود.

7) دمای کاری جبران‌سازی شده (TEMPERATURE RANGE, COMPENSATED):

بازه دمایی مجاز جهت نصب لودسل بدون در نظر گرفتن خطای دمايی.

8) دمای کاری ايمن ( TEMPERATURE RANGE, SAFE:

بازه دمايی مجاز جهت نصب لودسل با در نظر گرفتن خطای دمايی.

9) مقاومت ورودی (TERMINAL RESISTANCE, INPUT):

مقاومت دو سر ورودی لودسل در دماي کاری استاندارد در حالتی که هيچ باری روی لودسل نباشد و خروجی لودسل مدار باز باشد.

10) مقاومت خروجی (TERMINAL RESISTANCE, OUTPUT):

مقاومت دو سر خروجی لودسل در دماي کاری استاندارد در حالتی که هيچ باری روي لودسل نباشد و ورودی لودسل مدار باز باشد.

11) مقاومت بدنه (INSULATION RESISTANCE):

مقاومت بين تمام پايه‌های لودسل با بدنه در حالتی که ولتاژ 50 ولت اعمال شده است.

12) تحريک لودسل (EXCITATION):

ولتاژ يا جريان مورد نياز براي ورودي لودسل.

13) ميزان اضافه بار ايمن (SAFE OVER LOAD):

حداکثر باری (بعنوان درصدی از ظرفيت نامی) که می توان به لودسل اعمال کرد بدون اينکه تغيير پايداری در خصوصيات اجرایی ايجاد شود.

14) ميزان اضافه بار نهايي (ULTIMAE OVERLOAD):

حداکثر باری (بعنوان درصدی از ظرفيت نامی) که موجب شکستن لودسل می شود.

15) خزش (CREEP):

تغييرات ايجاد شده درخروجی لودسل بواسطه زمان مشخص، هنگامی که بار روی آن باشد. در شرايط محيطی ثابت، معمولا با اعمال حداکثر ظرفيت اندازه‌گيری می شود و بعنوان درصدی از خروجی در دوره زمانی مشخص بيان می‌شود.

جهت آشنایی با ساختار و عملکرد لودسل می‌توانید به مقاله لودسل چیست مراجعه نمایید.

کاتالوگ لودسل SEWHA

 کاتالوگ لودسل سوها