نمایش 1–20 از 22 نتیجه

تماس بگیرید

اینورتر 7.5 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 1.5 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 11 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 110 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 132 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 15 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 160 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 18.5 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 200 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 22 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 220 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 250 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 280 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 30 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 315 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 37 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 4 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 45 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 5.5 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

تماس بگیرید

اینورتر 55 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگینساخت HITEK تایوان

اینورتر F300

اینورتر F300 تولید کمپانی HITEK تایوان، مناسب کنترل دور الکتروموتور با بار سنگین می باشد.

درایو F300 با ورودی تکفاز 220 ولت و همچنین ورودی سه فاز 380 ولت موجود می باشد.

 • اینورتر ورودی تکفاز 220 ولت مدل F300 توان 0.75 تا 3.7 کیلووات.
 • اینورتر ورودی سه فاز 380 ولت مدل F300 توان 0.75 تا 1000 کیلووات.

ویژگی های اینورتر F300 هایتک

 • دارای ولوم برای تغییر فرکانس.
 • امکان جدا شدن کی پد دستگاه.
 • ضریب قدرت بیش از 95 درصد.
 • دارای ورودی های دیجیتال برنامه پذیر.
 • دارای 3 ورودی آنالوگ جریانی و ولتاژی.
 • دارای 2 خروجی آنالوگ جریانی.
 • فرکانس خروجی 0 تا 600 هرتز.
 • مدهای کنترلی V/F و SVC Open Loop و SVC Close Loop.
 • دارای رابط  RS485 با پروتکل مدباس.
 • یونیت ترمز داخلی تا توان 22 کیلووات.