اتوماسیون و مانیتورینگ بچینگ خوراک دام و طیور

اتوماسیون بچینگ خوراک دام

اتوماسیون و مانیتورینگ بچینگ خوراک دام و طیور امروزه افزایش کیفیت تولید و بهره وری در صنایع تولیدی امری بدیهی در صنایع مختلف می باشد. یکی از راه کارهای نوین برای افزایش میزان شیر تولیدی در دامداری ها استفاده از خوراک مناسب با فرمول دقیق می باشد. بهره مندی دام ها از تمامی گروه های