لودسل چیست و عملکرد آن چگونه است

عملکرد لودسل

لودسل چیست؟ طراحی و عملکرد لودسل لودسل سنسوری است که برای اندازه گیری وزن استفاده می شوند. ما همواره در زندگی روزمره با لودسل ها مواجه می شویم از ترازو در فروشگاه ها گرفته تا باسکول های جاده ای، البته لودسلها معمولاً بلافاصله قابل تشخیص نیستند، زیرا در کاورهایی پنهان هستند . لودسلها از استرین