اینورتر 30 کیلووات آیمستر ورودی 380 ولت مخصوص پمپ و فن

درایو 37 کیلووات IP5A ورودی 380 ولت مخصوص پمپ و فن

درایو 30 کیلووات IP5A ورودی 380 ولت مخصوص پمپ و فن

درایو 22 کیلووات IP5A ورودی 380 ولت مخصوص پمپ و فن

نمایشگر وزن با خروجی آنالوگ WI630  ابعاد 96*96 میلیمتر

ظرفیت 5 تن کلاس C3 تیپ S مناسب توزین آویز و دستگاه تست کشش

اینورتر 90 کیلووات IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS

اینورتر 75 کیلووات IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS

اینورتر 45 کیلووات IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS

ظرفیت 100 کیلوگرم کلاس C3 تیپ S مناسب توزین آویز و دستگاه تست کشش