اینورتر 55 کیلووات IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS

سروموتور 1 کیلووات ساخت LS کره جنوبی فلنج80 سرعت 3000RPM مناسب انواع CNC

اینورتر 37 کیلووات IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS

اینورتر 30 کیلووات IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS

اینورتر 22 کیلووات IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS

انکودر چرخشی افزایشی 1000 پالس 24 ولت ساخت آتونیکس کره جنوبی

شمارنده ( کانتر ) و تایمر 6 رقم با یک خروجی  ساخت آتونیکس کره جنوبی

کنترلر PID دما (ترموستات) با خروجی رله یا SSR ساخت آتونیکس کره جنوبی

اینورتر 18.5 کیلووات IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS