نمایش 1–28 از 322 نتیجه

تماس بگیرید

سروو موتور 800 واتفلنج 80 سرعت 3000RPM مناسب انواع CNCساخت GUDI چین

۲۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان

اینورتر 5.5 کیلووات A1 ورودی 380Vکاربری سنگین

۲۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان

A1-023A-4-Nاینورتر iMASTER مدل A17.5KW ورودی سه فاز 380 ولتکاربری سنگین و فوق سنگین

۳۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 11 کیلووات A1 ورودی 380Vکاربری سنگین

۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 22 کیلووات A1 کاربری سنگین

۶۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 30 کیلووات A1 کاربری سنگین

۷۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 37 کیلووات A1 کاربری سنگین

۹۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 45 کیلووات A1 کاربری سنگین

۱۱۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 55 کیلووات A1 کاربری سنگین

۱۲۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 75 کیلووات A1 کاربری سنگین

۱۴۶,۹۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 90 کیلووات A1 کاربری سنگین

۱۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5.5 کیلوواتآیمستر سری C1کاربری نیمه سنگین18 ماه گارانتی

۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 7.5 کیلووات آیمسترسری C1کاربری نیمه سنگین18 ماه گارانتی

۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 11 کیلووات آیمسترسری C1 کاربری نیمه سنگین18 ماه گارانتی

۳۰,۶۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 15 کیلووات آیمسترسری C1 کاربری نیمه سنگین18 ماه گارانتی

۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 18.5 کیلووات آیمستر سری C1کاربری نیمه سنگین18 ماه گارانتی

۳۹,۳۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 22 کیلووات آیمستر سری C1 کاربری نیمه سنگین18 ماه گارانتی

۵۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 22 کیلووات S100 سه فاز 380 ولتکاربری عمومی یکسال گارانتیساخت LS کره جنوبی

۱۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 0.75 کیلووات IS7ورودی سه فاز 380 ولتسنگین کار ساخت LS

۱۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1.5 کیلووات IS7ورودی سه فاز 380 ولتسنگین کار ساخت LS

۲۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2.2 کیلووات IS7ورودی سه فاز 220 ولتسنگین کار ساخت LS

۲۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2.2 کیلووات IS7ورودی سه فاز 380 ولتسنگین کار ساخت LS

۲۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3.7 کیلووات IS7ورودی سه فاز 380 ولتسنگین کار ساخت LS

۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر نیم اسب IG5A توان 0.37KWورودی تکفاز فاز 220 ولتکاربری عمومی ساخت LS

۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 0.37 کیلو وات IG5Aورودی سه فاز 380 ولتکاربری عمومی ساخت LS

۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5.5KW IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS کره جنوبی

۳۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 7.5 کیلووات IS7ورودی سه فاز 220 ولتسنگین کار ساخت LS

۳۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 7.5 کیلووات IS7 ورودی سه فاز 380 ولت سنگین کار ساخت LS کره جنوبی