سروو موتور چیست

سرو موتور

سروو موتور چیست؟ اولین پاسخ به سوال سروو موتور چیست را میتوانید در واژه سروو بیابید. واژه سروو به معنای فیدبک یا بازخورد است. سروو موتور servo motor نوع خاصی از موتورهای الکتریکی است که دارای فیدبک است. به این معنی که دائما در حال کار موقعیت و سرعت خود را از طریق سنسور دریافت