سرو موتور چیست

سرو موتور

سرو موتور چیست؟ اجزا و عملکرد سیستم سرو یک سیستم سروو متشکل است از سرو موتور و سرو درایو . سرو موتور از دو قسمت اصلی تشکیل می شود، قسمتی که محرک بار است و قسمتی که موقعیت بار را تشخیص می دهد مانند انکودر . در یک سیستم سروو موقعیت حرکت ، سرعت و