نمایش دادن همه 19 نتیجه

تماس بگیرید

انکودر چرخشی 100 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی 1000 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر افزایشی 1024 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر افزایشی 2000 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر افزایشی 2048 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر افزایشی 3000 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی 360 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر افزایشی 3600 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر افزایشی 5000 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر افزایشی 8000 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخ دارواحد اندازه گیری سانتیمترساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

تایمر 8 پایه با تغذیه آزاد AC / DC 

۵۹۰,۰۰۰ تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان

سنسور مجاورتی قطر 12 ساخت AUTONICS کره جنوبی

۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان

سنسور مجاورتی قطر 18 ساخت AUTONICS کره جنوبی

تماس بگیرید

چشم الکترونیک رفلکتوری 5 متری

تماس بگیرید

شمارنده ( کانتر ) و تایمر 6 رقم با یک خروجیساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

کنترلر PID دما (ترموستات) با خروجی رله یا SSRساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

کنترلر PID دما (ترموستات) با خروجی رله یا SSRساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

کنترلر PID دما (ترموستات) با خروجی رله یا SSR2 نمایشگرساخت آتونیکس کره جنوبی