نمایش دادن همه 16 نتیجه

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 100 پالس 24 ولت E50S8-100-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 1000 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 1024 پالس 24 ولت E50S8-1024-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 2000 پالس 24 ولت E50S8-2000-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 2048 پالس 24 ولت E50S8-2048-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 3000 پالس 24 ولت E50S8-3000-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 360 پالس 24 ولت E50S8-360-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 3600 پالس 24 ولت E50S8-3600-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 5000 پالس 24 ولت E50S8-5000-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 8000 پالس 24 ولت E50S8-8000-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

تایمر 8 پایه با تغذیه آزاد AC / DC 

۵۹۰,۰۰۰ تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان

سنسور مجاورتی قطر 12 ساخت AUTONICS کره جنوبی

۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان

سنسور مجاورتی قطر 18 ساخت AUTONICS کره جنوبی

تماس بگیرید

چشم الکترونیک رفلکتوری 5 متری

تماس بگیرید

شمارنده ( کانتر ) و تایمر 6 رقم با یک خروجیساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

کنترلر PID دما (ترموستات) با خروجی رله یا SSRساخت آتونیکس کره جنوبی