نمایش دادن همه 10 نتیجه

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 100 پالس 24 ولت E50S8-100-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 1000 پالس 24 ولتساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 1024 پالس 24 ولت E50S8-1024-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 2000 پالس 24 ولت E50S8-2000-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 2048 پالس 24 ولت E50S8-2048-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 3000 پالس 24 ولت E50S8-3000-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 360 پالس 24 ولت E50S8-360-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 3600 پالس 24 ولت E50S8-3600-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 5000 پالس 24 ولت E50S8-5000-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

تماس بگیرید

انکودر چرخشی افزایشی 8000 پالس 24 ولت E50S8-8000-3-T-24ساخت آتونیکس کره جنوبی

انکودر آتونیکس تجهیزی است برای تبدیل حرکت دورانی به پالس.

مهمترین کاربرد انکودر آتونیکس اندازه گیره مسافت و محاسبه سرعت حرکت می باشد. 

کمپانی آتونیکس کره جنوبی یکی از بزرگترین تولید کنندگان روتاری انکودر می باشد، تنوع انکودر های آتونیکس سبب شده است تا این محصول در کلیه صنایع مورد استفاده قرار گیرد.

انکودر آتونیکس در 2 نوع شفت دار و هالوشفت تولید می گردد، تنوع در میزان پالس خروجی در هر دور و نوع خروجی تولید توسط انکودر از مهمترین پارامترها برای انتخاب انکودر مناسب می باشد.