نمایش 1–28 از 37 نتیجه

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 ورودی دمامناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 ورودی دمامناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 ورودی دمامناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 ورودی آنالوگ جریانی2 خروجی آنالوگ جریانیمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ جریانی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ ولتاژی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 8 خروجی آنالوگ جریانی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 8 خروجی آنالوگ ولتاژی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ جریانی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ ولتاژی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 16 ورودی آنالوگ جریانی و ولتاژی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 ورودی آنالوگ جریانی و ولتاژی 16 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 8 ورودی آنالوگ جریانی و ولتاژی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 8 ورودی آنالوگ جریانی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت جانبی 8 ورودی آنالوگ ولتاژی 14 بیتمناسب PLC ماژولار سری XGT

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت خروجی دیجیتال رله مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت ورودی دیجیتال مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت ورودی دیجیتال مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت ورودی دیجیتال مخصوص پی ال سی ماژولار ساخت LS کره جنوبی

ماژول پی ال سی

PLC ماژولار نوعی از PLC است که امکان گسترش سیستم را از طریق استفاده از ماژول‌ها فراهم می‌کند. ماژول پی ال سی به کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی، ویژگی‌های اضافی مانند افزایش تعداد واحدهای ورودی / خروجی را می‌دهند و استفاده از آنها معمولاً آسان‌تر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان ما در مجموعه ال اس کالا تماس بگیرید!