نمایش دادن همه 4 نتیجه

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1.5 کیلوواتورودی 220 ولتکاربری عمومییکسال گارانتیساخت LS کره جنوبی

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2.2 کیلوواتورودی 220 ولتکاربری عمومییکسال گارانتیساخت LS کره جنوبی

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 0.4 کیلووات ورودی 220 ولتکاربری عمومی ساخت LS

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 0.75 کیلوواتورودی 220 ولتکاربری عمومییکسال گارانتیساخت LS کره جنوبی