نمایش دادن همه 6 نتیجه

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHA ظرفیت 1 تن تیپ Shear beam

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHAظرفیت 10 تنتیپ Shear beam

تماس بگیرید

ظرفیت 150 کیلوگرممناسب توزین مخزن و باسکولتساخت SEWHA

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHA ظرفیت 2 تن تیپ Shear beam

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHAظرفیت 5 تنتیپ Shear beam

تماس بگیرید

لودسل خمشی SEWHA ظرفیت 500 کیلو گرم تیپ Shear beam