نمایش دادن همه 20 نتیجه

تماس بگیرید

لودسل کششی 1 تنساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل کششی 10 تنساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل کششی 4 تنساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل کششی 500 کیلوگرمساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل کششی 8 تنساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی / فشاریتیپ S ظرفیت 1 تن ساخت SEWHA کره جنوبیمناسب ماشین آلات تست و توزین مخزن

۱۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان

لودسل کششی / فشاری تیپ S ظرفیت 10 تنمناسب ماشین آلات تست، جرثقیل و توزین مخزنساخت سوها کره جنوبی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 10 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 100 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 150 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 20 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 200 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی / فشاری تیپ S ظرفیت 3 تنمناسب ماشین آلات تست، جرثقیل و توزین مخزنساخت سوها کره جنوبی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 30 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 300 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی / فشاریتیپ S ظرفیت 5 تنمناسب ماشین آلات تست، جرثقیل و توزین مخزنساخت سوها کره جنوبی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 5 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 50 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل کششی مدل SS300ظرفیت 500 کیلوگرمساخت سوها کره جنوبییکسال گارانتی

۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان

لودسل کششی / فشاریتیپ S ظرفیت 2 تن  ساخت سوها کره جنوبی