نمایش دادن همه 14 نتیجه

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 10 کیلو گرممناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 15 کیلو گرممناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندی ساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 20 کیلو گرممناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندی ساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 30 کیلو گرممناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 3 کیلو گرم سمناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 5 کیلو گرممناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 1 تنمناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 100 کیلو گرم ساخت SEWHA کره جنوبیمناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 150 کیلو گرممناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 30 کیلو گرممناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 300 کیلو گرممناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 50 کیلو گرم مناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 500 کیلو گرممناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

تماس بگیرید

لودسل single pointظرفیت 60 کیلو گرم مناسب ماشین آلات پرکن و بسته بندیساخت SEWHA کره جنوبییکسال گارانتی

لودسل تک پایه SEWHA متناسب با حداکثر ظرفیت اندازه گیری وزن دارای مدل های مختلف می باشد. لودسل SINGLE PONT بصورت فشاری مورد استفاده قرار می گیرد و متداول ترین کاربرد آن ترازو فروشگاهی و باسکولت می باشد. همچنین از لودسل تک پایه SEWHA در ماشین آلات پرکن و بسته بندی دو توزین، چهار توزین و پرکن های وزنی روتاری استفاده می گردد.

مدل های مختلف لودسل تک پایه SEWHA

  • AB120C ظرفیت 600 گرم الی 3 کیلوگرم
  • AB120 ظرفیت 3 کیلوگرم الی 50 کیلوگرم. ماکزیمم ابعاد صفحه قابل نصب بر روی لودسل 20*30 سانتیمتر.
  • AB130 ظرفیت 50 کیلوگرم الی 300 کیلوگرم. ماکزیمم ابعاد صفحه قابل نصب بر روی این مدل 35*45 سانتیمتر.
  • AB140 ظرفیت 500 کیلوگرم و 1 تن. حداکثر ابعاد صفحه قابل نصب بر روی این مدل 40*60 سانتیمتر.