ترانسمیتر لودسل TL-10M

تماس بگیرید

ترانسمیتر loadcell با خروجی Modbus

نصب بصورت ریلی

مقایسه