لودسل خمشی200 کیلوگرم سوها LB210-200KG

تماس بگیرید

ظرفیت 200 کیلوگرم با جنس استینلس استیل

مناسب توزین مخزن و باسکولت

ساخت SEWHA

مقایسه