لودسل خمشی سوها 500 کیلوگرم LB210-500KG

تماس بگیرید

ظرفیت 500 کیلوگرم با جنس استینلس استیل

مناسب توزین مخزن و باسکولت

ساخت SEWHA

مقایسه