لودسل کششی زمیک 500 کیلوگرم H3-500KG

تماس بگیرید

ظرفیت 500 کیلوگرم کلاس C3 تیپ S

مناسب توزین آویز و دستگاه تست کشش

مقایسه