نمایشگر وزن پارس مگا PM-LD31

تماس بگیرید

نمایشگر وزن با خروجی رله

و یک ردیف نمایشگر

ابعاد 48*96 میلیمتر

مقایسه