SI480E

تماس بگیرید

نمایشگر ساده وزن

ابعاد 48*96 میلیمتر

مخصوص توزین مخزن ، باسکولت

ساخت SEWHA کره جنوبی

مقایسه