نمایش دادن همه 11 نتیجه

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ 12 بیتمناسب PLC کامپکت سری XEC

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ 14 بیتمناسب PLC کامپکت سری XEC

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ 12 بیتمناسب PLC کامپکت سری XEC

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 خروجی آنالوگ 14 بیتمناسب PLC کامپکت سری XEC

تماس بگیرید

کارت جانبی 8 ورودی آنالوگ 12 بیتمناسب PLC کامپکت سری XEC

تماس بگیرید

کارت جانبی 4 ورودی آنالوگ 14 بیتمناسب PLC کامپکت سری XEC

تماس بگیرید

کارت جانبی ورودی لودسل2 کانال ورودی لودسلمناسب PLC سری XECساخت LS کره جنوبی

تماس بگیرید

ماژول جانبی ورودی دما4 کانال ورودی PT100مناسب PLC خانواده XGB

تماس بگیرید

کارت جانبی ورودی آنالوگ4 کانال ورودی آنالوگمناسب PLC سری XEC

تماس بگیرید

کارت جانبی 16 ورودیمناسب PLC سری XECLS کره جنوبی

تماس بگیرید

کارت جانبی 16 خروجی رلهمناسب PLC سری XECLS کره جنوبی