اینورتر تکفاز SV008IC5-1

تماس بگیرید

اینورتر 1 اسب IC5 توان 0.75KW

ورودی تکفاز فاز 220 ولت

کاربری عمومی ساخت LS

مقایسه