اینورتر 355 کیلووات LSLV3550H100-4COFD

تماس بگیرید

اینورتر 355کیلووات H100

ورودی 380 ولت

کاربری پمپ و فن

ساخت LS کره جنوبی

مقایسه