اینورتر 90 کیلووات LSLV0900H100-4COFD

تماس بگیرید

اینورتر 90 کیلووات H100

ورودی 380 ولت

کاربری پمپ و فن

ساخت LS کره جنوبی

مقایسه