ترانسمیتر لودسل ST-I420

تماس بگیرید

ترانسمیتر لودسل و استرینگیج SEWHA

خروجی آنالوگ جریانی 4 تا 20 میلی آمپر

 

 

مقایسه