ترانسمیتر لودسل TML1210

    ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

    ترانسمیتر لودسل

    خروجی مدباس RTU

    نصب بصورت ریلی

    مقایسه