ترانسمیتر لودسل TML1210

۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان

ترانسمیتر لودسل

خروجی مدباس RTU

نصب بصورت ریلی

مقایسه