ترانسمیتر لودسل TML1210

۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان

ترانسمیتر لودسل

خروجی مدباس RTU

نصب بصورت ریلی

مقایسه