ترانسمیتر وزن پارس مگا PM-LT11A

تماس بگیرید

ترانسمیتر لودسل یک کانال (خروجی آنالوگ)

با قابلیت تعریف 5 لودسل و حفظ کالیبراسیون تمام آنها

مقایسه