ترانسمیتر وزن پارس مگا PM-LT11T

تماس بگیرید

ترانسمیتر تک کانال

(ورودی دیجیتال و خروجی دیجیتال)

با قابلیت تعریف 5 لودسل و حفظ کالیبراسیون تمام آنها

مقایسه