ترانسمیتر وزن پارس مگا PM-LTD11A

تماس بگیرید

ترانسمیتر loadcell با خروجی آنالوگ

قابل نصب بر رو ریل

مقایسه