ترانسمیتر وزن پارس مگا PM-LTD11R

تماس بگیرید

ترانسمیتر loadcell با خروجی رله

قابل نصب بر رو ریل

مقایسه