لودسل خمشی سوها 150 کیلوگرم LB210-150KG

تماس بگیرید

ظرفیت 150 کیلوگرم با جنس استینلس استیل

مناسب توزین مخزن و باسکولت

ساخت SEWHA

مقایسه