لودسل خمشی سوها 250 کیلوگرم LB210-250KG

تماس بگیرید

ظرفیت 250 کیلوگرم با جنس استینلس استیل

مناسب توزین مخزن و باسکولت

ساخت SEWHA

مقایسه