لودسل خمشی سوها 5 تن LB210-5T

تماس بگیرید

ظرفیت 5 تن با جنس استینلس استیل

مناسب توزین مخزن و باسکولت

ساخت SEWHA

مقایسه