لودسل کششی زمیک 1 تن H3-1T

تماس بگیرید

ظرفیت 1 تن کلاس C3 تیپ S

مناسب توزین آویز و دستگاه تست کشش

مقایسه