لودسل کششی زمیک 100 کیلوگرم H3-100KG

تماس بگیرید

ظرفیت 100 کیلوگرم کلاس C3 تیپ S

مناسب توزین آویز و دستگاه تست کشش

مقایسه