لودسل کششی زمیک 2 تن H3-2T

تماس بگیرید

ظرفیت 2 تن کلاس C3 تیپ S

مناسب توزین آویز و دستگاه تست کشش

مقایسه
دسته: