لودسل کششی زمیک 250 کیلوگرم H3-250KG

تماس بگیرید

ظرفیت 250 کیلوگرم کلاس C3 تیپ S

مناسب توزین آویز و دستگاه تست کشش

مقایسه