لودسل کششی زمیک 5 تن H3-5T

تماس بگیرید

ظرفیت 5 تن کلاس C3 تیپ S

مناسب توزین آویز و دستگاه تست کشش

مقایسه