نمایشگر وزن SI460A

تماس بگیرید

نمایشگر وزن ساده

ابعاد 96*96 میلیمتر

 

مقایسه