نمایشگر وزن WI610

تماس بگیرید

نمایشگر وزن با خروجی شبکه ModBus 

ابعاد 96*96 میلیمتر

مقایسه