نمایشگر وزن WI630

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

نمایشگر وزن با خروجی آنالوگ WI630 

ابعاد 96*96 میلیمتر

مقایسه