نمایشگر وزن WI630

تماس بگیرید

نمایشگر وزن با خروجی آنالوگ WI630

ابعاد 96*96 میلیمتر

مقایسه