سروو موتور XML-SG22DEKE

تماس بگیرید

سروو 2.2 کیلووات 2000 دور فلنج 220

ساخت LS کره جنوبی

مقایسه