لودسل خمشی 150 کیلو SB210-150Kg

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت 150 کیلوگرم 

مناسب توزین مخزن و باسکولت

ساخت SEWHA 

مقایسه