لودسل خمشی 150 کیلو SB210-150Kg

تماس بگیرید

ظرفیت 150 کیلوگرم 

مناسب توزین مخزن و باسکولت

ساخت SEWHA 

مقایسه
دسته: